Zakrywanie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych-obowiązkowo klatki schodowe i inne miejsca części wspólnych.

Reguluje to następujący przepis:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758)

W rozporządzeniu mówi się, że:

nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Ten przepis zmusza nas do zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych, np. klatki schodowe, garaże podziemne, w częściach piwnicznych, suszarniach, pralniach itp.