Oferta – Zarządzanie nieruchomościami. Mogilno, Strzelno.

Firma „Gutmir” oferuje:

Zarządzanie i administrowanie:

 • protokolarne przejęcie dokumentacji nieruchomości oraz należnych środków finansowych od poprzedniego operatora (administrator nieruchomości, zarządca nieruchomości lub deweloper),
 • przygotowywanie od strony merytorycznej i prawnej oraz zawieranie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami) umów niezbędnych do prawidłowego
  funkcjonowania obiektu, a także kontrola realizacji tych umów,
 • prowadzenie dokumentacji administracyjnej zarządzanych obiektów,
 • organizacja i kontrola przeglądów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
 • prowadzenie księgi obiektu budowlanego i innej dokumentacji technicznej nieruchomości
 • zawieranie umów na dostawę mediów, wywóz nieczystości i innych umów zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów,
 • przygotowywanie zebrań właścicieli i ich obsługa.

Prowadzenie księgowości:

 • bieżące rozliczanie przychodów i kosztów,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie planów gospodarczo- finansowych,
 • dokonywanie niezbędnych rozliczeń publiczno-prawnych z urzędami skarbowymi, ZUS oraz organami samorządu terytorialnego.

Obsługa prawna:

 • opiniowanie projektów uchwał,
 • sporządzanie opinii prawnych w ważnych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej
 • reprezentowanie podmiotów przed organami administracji,
 • przygotowanie dokumentacji pod windykację.

Obsługa techniczna:

 • bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów,
 • zlecanie napraw,
 • zlecanie prac remontowych i ich kontrola,
 • stały nadzór nad służbami technicznymi obsługującymi nieruchomość,
 • podejmowanie działań mających na celu minimalizację kosztów zużywanej energii.

Utrzymanie czystości:

 • przeprowadzanie konkursów ofert na obsługę w zakresie utrzymania czystości,
 • współpraca ze sprawdzonymi firmami sprzątającymi,
 • kontrola czystości obiektów.