Docieplanie budynków – kiedy pozwolenie, kiedy zgłoszenie

Jeżeli właściciel lub zarządcą ma zamiar docieplić budynek musi koniecznie wiedzieć jaką wysokość ma budynek docieplany.

Można wyróżnić trzy sytuacje związane z ociepleniem. Jeśli budynek:

1) ma wysokość powyżej 25 m – na docieplenie tego obiektu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

2) ma wysokość powyżej 12 m ale nie więcej niż 25 m – na docieplenie tego obiektu konieczne jest zawiadomienie o zamiarze wykonania prac,

3) ma wysokość do 12 m – na docieplenie tego obiektu nie jest wymagane ani pozwolenie, ani zgłoszenie.

Wynika to  z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Powyższe uregulowania nie dotyczą budynków objętych ochroną konserwatorską.