Winda – czy dopuszczalne jest różnicowanie opłat w zależności od kondygnacji budynku

W tym przypadku Sądy są zgodne i jednym głosem wyjaśniają, że uzależnienie wysokości kosztów lub w ogóle obowiązku ich ponoszenia od tego, na której kondygnacji znajduje się lokal jest niedopuszczalne. Właściciele Wspólnoty zgodnie z art. 12 ust. 2 uwl. (Dz. U. 2021, poz. 1048 ponoszą koszty zgodnie ze swoim udziałem.

Można to sprawdzić – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21 kwietnia 2016 roku., sygn. akt XV C 700/15