Czy można sprzedawać alkohol w pomieszczeniach Wspólnoty

To czy alkohol można sprzedawać w pomieszczeniach Wspólnoty zależy od właścicieli. Dlatego Zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien zwrócić się do członków wspólnoty mieszkaniowej, dopiero gdy ci wyrażą swoją wolę w sposób prawem przewidziany (uchwała), może złożyć stosowne oświadczenie, czyli w zależności od poczynionych ustaleń wyrazić zgodę lub nie – orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

sygn. akt I ACa 454/21