PRZYPOMNIENIE

PRZYPOMNIENIE !!!
Pozostało już tylko kilka dni na złożenie deklaracji CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
Kto ma obowiązek złożyć deklarację we wspólnocie mieszkaniowej?
Zarządca składa deklarację CEEB, jeśli właściciele lokali w budynku wielorodzinnym korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw. ( O ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku).
Właściciel lokalu składa deklarację CEEB samodzielnie, jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, piec gazowy.
Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem.
Widok menu | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
gunb.gov.pl
Widok menu | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego