Czy jest możliwy zwrot środków finansowych z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.

Odpowiedź na to pytanie wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 10.09.2020 roku (sygn. akt XII C 467/19)

Zdaniem Sądu zwrot zaliczek może nastąpić w dwóch przypadkach:

1- Wspólnota Mieszkaniowa podejmuje Uchwałę o rozwiązaniu funduszu remontowego,

2-Fundusz remontowy był celowy, np. na remont dachu i po wykonaniu remontu pozostały środki niewykorzystane.