Jaka powinna być odległość miejsca na gromadzenie odpadów od budynku.

Odpowiedź wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury –

odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić:

– co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

-3m od granicy działki budowlanej,

10m od placu zabaw dla dzieci, boisk oraz miejsc rekreacyjnych.