Plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej-na nowy rok

Co roku Wspólnota Mieszkaniowa uchwala roczny Plan gospodarczy – czyli ustala opłaty na pokrycie kosztów zarządu.

Jeżeli jest ktoś zainteresowany jaka jest struktura i jak powstaje proszę o pytania.

M. Gutowski