Dla właścicieli Wspólnot: Kościuszki 28, Słowackiego 12, Narutowicza 6

Źródło http://www.mogilno.pl/?aktualnosci.7168

Budowa przyłączy światłowodowych do budynków mieszkalnych na terenie miasta Mogilno.

W gminie Mogilno trwa realizacja budowy przyłączy światłowodowych do gospodarstw domowych w ramach realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”(POPC).

Prace projektowe na zlecenie firmy NEXERA Sp. z o.o. wykonuje firma Iris Telecommunication Sp. z. o.o. Jednak w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawiciele firmy projektowej nie jeżdżą w teren i kontaktować się będą z mieszkańcami wyłącznie drogą pocztową lub telefonicznie. Kontakt konieczny jest w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości. W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem biura projektowego panem Mirosławem Pater tel. 727 563 704. Do tej pory firma zakończyła prace projektowe w miejscowości Strzelce. Dalsze prace obejmować będą teren Mogilna, oraz Stawisk i Wyrobek. W planach są również miejscowości: Baba, Iskra, Padniewko, Szerzawy, Świerkówiec, Twierdziń.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej w 2020 roku każdy obywatel UE ma znajdować się w zasięgu łącza internetowego nie wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 Mb/s. W 2017 roku firma NEXERA wygrała konkurs na budowę sieci min. w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy Mogilno firma przystępuje do projektowania dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości.

Firma Iris Telecommunication Sp. z o.o. jest biurem projektowym, działającym na zlecenie firmy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Światłowód będzie doprowadzony do bloku a następnie rozprowadzony po klatkach schodowych na poszczególne kondygnacje – ten zakres prac jest darmowy. Właściciel poniesie dopiero koszty w przypadku podpisania umowy z operatorem na świadczenie usług internetowych, Tv.

Warunkiem doprowadzenia światłowodu do bloku jest podpisanie umowy przez Wspólnotę o dostęp do nieruchomości.

Wobec przytoczonych faktów administracja przygotuje odpowiednią uchwałę, która pozwoli na podpisanie w/w uchwały.

Spotkania w tej sprawie odbędą się w najbliższym czasie. Poinformowani zostaniecie Państwo odrębnym pismem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Waszych blokach.

Warto wejść na stronę https://www.nexera.pl/dla-mieszkancow-i-szkol/mieszkancy/ – NEXERA jest operatorem hurtowym. To znaczy, że z naszej sieci mogą korzystać wszyscy dostawcy nowoczesnych usług dostępu do Internetu, telewizji, itp. Mogą to być operatorzy lokalni i ogólnopolscy. Dzięki temu będą Państwo mogli wybrać najlepszą dla Państwa ofertę najpełniejszą albo najtańszą, na dłuższy albo na krótszy okres. A najwygodniejsze jest to, że gdy zechcą Państwo zmienić swojego dostawcę usług, nie będzie trzeba demontować obecnego okablowania i zastępować go nowym. Dom raz podłączony do sieci NEXERY zyskuje na wygodzie i wartości.​

Pozdrawiam

Administracja