Zakłócanie ciszy i porządku domowego przez remonty.

Regulacje porządku domowego omówiona jest między innymi w art. 16 ustawy o własności lokali (UWL). Według ust. 1 cyt. przepisu, jeżeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Według art. 140 k.c. oraz odpowiednio z art. 206 Kodeksu cywilnego (KC), każdy ze współwłaścicieli nieruchomości jest uprawniony do korzystania z niej tylko w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. A zatem cyt. przepis ogólny odsyła do przepisów szczególnych w tej sprawie, które określają granice tego prawa własności. Granice te wyznaczone są nie tylko przepisami prawa, ale również normami zasad współżycia społecznego [art. 5 KC].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej napisz.